Despatx de procuradors a Lleida

Aquest despatx fa una aposta per la proximitat, seguretat i immediatesa a totes les gestions que es realitzin davant els diferents Jutjtat i entitats administratives, per tal la nostra actuació es centra al partit judicial de Lleida.
 
Però, per mitjà de pactes de collaboració amb altres procuradors i professionals es porta igualment la tramitació de procediments en altres partits judicials de Lleida i de la resta del territori estatal.

Jutjats Lleida Palau de Justicia

Confia el teu cas a Susana Rodrigo Fontana