Exercici de la procura a Lleida

Palau de justicia Lleida
  • Col.legiada al Col·legi de Procuradors de Lleida desde 1996, amb més de vint anys d’experiència a l’exercici de la Procura.
  • Llicenciada  en Dret  per la Universitat de Lleida a l’any 1993.
  • “Llenguatje jurídic català” Nivell J ( 2013).
  • Mediadora en dret privat i de família UOC ( 2014).
  • Membre de la Junta de Govern.
  • Membre de la CAJG.
  • Membre de la Comisió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Consell de Procuradors.
  • Membre del Consell de Procuradors de Catalunya.

Deixa els teus dubtes en mans de professionals amb Susana Rodrigo Fontana.