Representación procesal en Lleida

 • Representació processal en tot tipus de procediments judicials.
 • Presentació i tramitació de demandes.
 • Liquidació d’impostos derivats de la tramitació judicial (taxes, impost de transmissions...).
 • Seguiment i control d’expedients.
 • Liquidació i control de terminis i assenyalaments.
 • Actes de comunicació. Subhastes judicials
 • Llançaments i embargaments.
 • Diligenciament d’exhorts, manaments, oficis i edictes.
 • Seguiment i control de les execucions judicials.
 • Consignacions.
 • Gestions davant els diferents Registres de la Propietat, Mercantil, de Bens Mobles i Registre Civil.
 • Atenció personalitzada.

Jutjats Lleida Palau de Justicia

Consulta què necessites.